Commissie wind op land

Ontwikkeling van windparken op land tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en samen met de omgeving zo goed mogelijk ruimtelijk ingepast.  

- Beleid, wet- en regelgeving en ruimtelijke plannen van overheden.
- De impact van windenergie op de leefomgeving en het energiesysteem. 
- De kosten van energieproductie en de netinfrastructuur.  

Subcommissie ruimte 
Commissie waarin alle ruimtelijke zaken zoals geluid en natuur in samenhang worden besproken. Deze subcommissie valt onder de commissie wind op land.

Werkgroep geluid & slagschaduw
Werkgroep die zich richt op beleid en techniek van geluid en slagschaduw. Deze werkgroep valt onder de subcie ruimte wind op land.

Werkgroep natuur
Werkgroep waarin diverse aspecten van het natuurbeleid worden besproken zoals omgaan met vogel- en vleermuisslachtoffers en natuurinclusieve windprojecten. Deze werkgroep valt onder de subcie ruimte wind op land.

Werkgroep obstakelverlichting
Werkgroep die zich bezighoudt met obstakelverlichting en technische mogelijkheden om de overlast daarvan zoveel mogelijk te beperken via naderingsdetectie. Deze werkgroep valt onder de subcie ruimte wind op land.

Werkgroep externe veiligheid
Werkgroep waarin diverse aspecten van externe veiligheid worden besproken met als doel om veilig te opereren en tegelijk zoveel mogelijk ruimte voor wind op en rond bedrijventerreinen mogelijk te maken. Deze werkgroep valt onder de subcommissie ruimte wind op land.

Subcommissie Financiën
Deze commissie houdt zich bezig met alle financiële aspecten van windprojecten zoals de SDE++ en de opvolger daarvan. Deze subcommissie valt onder de commissie wind op land.

Subcommissie bestaande parken
Subcommissie waarin de belangen en uitdagingen van bestaande windparken worden besproken zoals verlengde levensduur. Deze subcommissie valt onder de commissie wind op land.

Werkgroep participatie
Werkgroep waarin beleid en ervaringen van proces- en financiële participatie worden besproken. Deze werkgroep valt onder de commissie wind op land.

Werkgroep tenderen op land
Gezamenlijke werkgroep met Holland Solar waarin wordt bekeken hoe meer wind (en zon) gerealiseerd kan worden op overheidsgronden. Deze werkgroep valt onder de commissie wind op land.

Werkgroep klein wind
Werkgroep gericht op de leden die zich bezighouden met kleine (erf)windmolens. Deze werkgroep valt onder de commissie wind op land.

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer