2-D onderzoek gaat bodem ten noorden van waddeneilanden in kaart brengen

Geo-dataspecialist Fugro en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een contract gesloten om de zeebodem in windenergiegebied Doordewind te onderzoeken. De verkregen geodata moet gaan helpen bij het nemen van beslissingen over installatie van windparken op zee.

Waarom bodemonderzoek?

Bodemonderzoek richt zich op het begrijpen van de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de zeebodem. Dat is essentiële informatie  voor het identificeren van geschikte locaties en het ontwerpen van windturbinefunderingen. Zo wordt bijvoorbeeld bekend met welke grondcondities rekening gehouden moet worden om monopiles de grond in te heien en waar de kabels aangelegd kunnen worden. De onderzoeken gaan dus helpen risico’s weg te nemen bij de projectontwikkelaars.

RVO wil via het 2D-onderzoek ook beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het ecosysteem. Want hoewel offshore windenergie aanzienlijke milieuvoordelen biedt door verminderde CO2-uitstoot en luchtvervuiling, worden maatregelen genomen die het leven op zee zo min mogelijk belasten.

Onbekende bodem

RVO huurt Fugro veel in voor bodemonderzoek. Naast het contract voor Doordewind, heeft Fugro onderzoek gedaan voor onder meer IJmuiden Ver Gamma, Nederwiek I, Nederwiek II, Nederwiek III, en Hollandse Kust West VIII. Het decimeternauwkeurige 2D-onderzoek is specifiek voor Doordewind van belang omdat de bodemsamenstelling ten noorden van de waddeneilanden anders is dan op de Noordzee en nog relatief onbekend is.

Doordewind omvat ongeveer 580 km2 en gaat naar verwachting een totale capaciteit van 4 GW leveren, verdeeld over twee locaties van elk 2 GW. Het eerste veldwerk start in april 2004.

Onderstaande grafiek vermeldt het cumulatief vermogen (GW) aan offshore wind in Nederland. Het schema is gebaseerd op het ontwikkelkader windenergie op zee, Rijksoverheid, d.d. 27 oktober 2023. Het enige park waar de opleverdatum nog onbekend van is, is Hollandse Kust West VIII. Hier neemt het kabinet naar verwachting een beslissing over in 2024.

Open source datahub

De meeste onderzoeken van RVO zijn vrij toegankelijk. Ze worden door RVO de komende tijd online gezet en zijn via de volgende open source platform te downloaden:  RVO — Offshore Wind Datahub (pleio.nl)

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer