Convenant IMVO: aantal aangesloten bedrijven in 1 jaar verdubbeld

Op 6 maart 2023 werd het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector getekend door 16 bedrijven, waarvan 9 actief in de windsector. Nu 1 jaar later is het aantal aangesloten bedrijven verdubbeld naar 32, waarvan 20 actief in de wind sector. De momenteel uitstaande tenders voor IJmuiden Ver Alpha en Bèta spelen hierbij een belangrijke rol.

"Het is prachtig om te zien dat het aantal ondertekenaars van dit initiatief van onze vereniging samen met de SER nu is verdubbeld. Wind op Zee kan alleen succesvol worden opgeschaald met respect voor de prachtige natuur op de Noordzee, een circulair proces en verantwoordelijkheid voor de gehele keten."
Jan vos, voorzitter NedZero

Uitgangspunten convenant

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door middel van het convenant committeren bedrijven zich aan het implementeren van de ‘OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles inzake mensenrechten en bedrijfsleven’. Gezamenlijk zullen alle deelnemers de risico's en effecten voor mens en milieu in de activiteiten en toeleveringsketens van de sector hernieuwbare energie onderzoeken, identificeren en aanpakken. De samenwerking is erop gericht gedeelde oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert het convenant en vormt het onafhankelijke secretariaat. Kijk hier voor de betreffende publicaties en de documenten.

Uitbreiding

Een brede coalitie bestaande uit zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden heeft zich inmiddels aangesloten. Daarmee is het aantal deelnemende bedrijven in 1 jaar verdubbeld van 16 naar 32. Het totaal aantal deelnemende partijen is begin februari 2024: 47. De stijging is deels te verklaren door het feit dat de criteria voor IMVO meegewogen worden voor 10% per onlangs gestartte tenders voor IJmuiden Ver.

Kijk hier voor meer informatie over deelname.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer