De nieuwe energiewet: waar gaat het over?

Op 8 en 15 april 2024 besprak de Tweede Kamer het voorstel voor de nieuwe Energiewet. De nieuwe Energiewet wordt het ‘wettelijke fundament van de energietransitie’ en vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998. De wet is bedoeld om energiemarkten en energiesystemen in Nederland te moderniseren en te harmoniseren, met als doel om consumenten en bedrijven beter te beschermen. De volgende samenvatting is gedeeld met de Kamerleden.

EU= Implementatie EU-regelgeving, NL= Nationale beleidskeuze, UKA = Uitvoering Klimaatakkoord

Energiemarkten

A.      Herimplementatie EU-voorschriften; overzetting huidige E&G- wetten

EU:        Herimplementatie EU-voorschriften

NL:        Voortzetting nationale consumentenbescherming

NB: Dit geldt voor aangeslotenen met een een kleine aansluiting (voorheen: ‘kleingebruikers’). Bij contractuele verplichtingen in bescherming gericht op ‘huishoudelijke eindafnemers’ (HHE) en ‘micro-ondernemingen’ (MO).

B. Nieuwe elementen: implementatie Richtlijn (EU) 2019/944 en nationaal beleid

EU:        Vastleggen algemene bepalingen

EU         Uitbreiding bescherming eindafnemers (EU/nationaal)

NL         Uitbreiding nationale consumentenbescherming

EU         Van afnemer naar ‘actieve afnemer’*

NL/EU  Inbedding nieuwe marktinitiatieven *

Beheer van systemen

A.      Herimplementatie EU-voorschriften; overzetting huidige E&G- wetten

NL/EU  Herimplementatie EU-voorschriften; voortzetting eerdere nationale keuzes inzake systemen

NB: Parallel aan eerder implementatie zijn er verschillende nationale keuzes gemaakt, waaronder het instellen van het ‘privatiseringsverbod’ en het ‘nevenactiviteitenverbod’.

A.      Nieuwe elementen: implementatie Richtlijn (EU) 2019/944 en nationaal beleid

NL         Herziening kader inrichting systeembeheerders

UKA/NL/EU  Herzien kader taken TSB en DSB

UKA/NL/EU  Herzien kader besluitvorming tarieven

NL         Coördinatie bevoegdheden

Energiedata: meten en gegevensuitwisseling

A.      Herimplementatie EU-voorschriften; overzetting huidige E&G- wetten

NL/EU  Herimplementatie EU-voorschrijften; voortzetting eerdere nationale keuze inzake ordening/organisatie

A.      Nieuwe elementen: implementatie Richtlijn (EU) 2019/944 en nationaal beleid

UKA/NL/EU  Herziening stelstel gegevensbeheer en -uitwisseling

NL         Verbeteren en rationaliseren meetketen

Uitvoering, toezicht & handhaving

A.      Herimplementatie EU-voorschriften; overzetting huidige E&G- wetten

NL/EU  Herimplementatie EU-voorschriften; voortzetting eerdere nationale keuzes

A.      Nieuwe elementen: implementatie Richtlijn (EU) 2019/944 en nationaal beleid

NL/EU  Verduidelijken/ herijken van taken en bevoegdheden

Bron: Ministerie van EZK, voorstel Energiewet, maart 2024 - Lars Meindert - via LinkedIn

*Enkel van toepassing op elektriciteit

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer