Deense doelen wind op land 'heel, heel moeilijk' te bereiken

De inzet van windturbines op land in Denemarken loopt ver achter bij de doelstellingen en het lijkt steeds moeilijker om windprojecten gerealiseerd te krijgen. Dat concludeert Camilla Holbech, afdelingshoofd hernieuwbare energie en internationale samenwerking van de Deense brancheorganisatie Green Power Denmark. (Foto: Green Power Denmark)

"De komende jaren zal er elk jaar een enorme hoeveelheid MW moeten worden geïnstalleerd. We staan voor een enorme uitbreiding. Om dit te bereiken, moeten we vanaf 2025 bijna 500 MW per jaar installeren."
Camilla Holbech, afdelingshoofd hernieuwbare energie en internationale samenwerking, Green Power Denmark

Doelstellingen en cijfers

Om de doelstellingen voor 2030 te halen, schat Green Power Denmark dat er tussen nu en eind 2030 gemiddeld 487 MW per jaar moet worden geïnstalleerd.

Maar in werkelijkheid laten de cijfers, verkregen door de Deense kennisinstelling voor windenergie, VidenomVind een heel ander beeld zien.

Uit die cijfers blijkt dat in 2024 54,6 MW op het net zal zijn aangesloten, terwijl dat voor 2025 115,5 MW is. Met andere woorden, ver verwijderd van de bedragen die nodig zijn om het doel te bereiken.

In een rechte lijn van 2024 tot eind 2030 is jaarlijks 487 MW windenergie op land nodig om het politieke doel te halen om de hoeveelheid hernieuwbare energie op land te verviervoudigen. Met de nieuwe cijfers van VidenOmVind wordt de behoefte aan uitbreiding naar voren geschoven in de tijd, en om het doel in 2030 te halen wordt er vanaf 2026-2030 jaarlijks ca. 650 MW aan windenergie op land geïnstalleerd.

Holbech concludeert dat het "heel, heel moeilijk" zal zijn de doelstellingen te gaan halen.

Bron: VidenomLand

Businesscase

2030 is niet ver weg en Green Power Denmark heeft al vele malen gezegd dat de businesscase steeds meer wordt uitgehold door steeds meer uren negatieve elektriciteitsprijzen, zegt Holbech.

Ze voegt eraan toe dat het momenteel niet mogelijk is om een batterij op te nemen in een gepland wind- of zonne-energieproject, omdat de wetgeving dit verhindert. En er zijn langdurige procedures voor de behandeling van zaken.

Creëer een gemeentelijk fonds

De gemeenten willen groene energie en er is geen gebrek aan aanvragen voor nieuwe windturbines en zonnecellen. Maar de gemeenten moeten door een doolhof van milieubureaucratie en omslachtige plannings- en klachtenprocedures. Het vereist veel middelen en kan de projecten vertragen of stopzetten.

Daarom stelt Green Power Denmark voor dat de regering een gemeentelijk klimaatfonds opricht, waarbij het geld wordt verdeeld over de gemeenten, afhankelijk van hoeveel zonne- en windenergie wordt goedgekeurd in de lokale plannen. De individuele gemeente kan het extra geld gebruiken om de middelen te bekostigen die ze heeft ingezet om meer groene energie in gebruik te nemen.

"Natuurlijk is er een verschil in het vermogen van de gemeenten om ruimte te vinden voor zonnecellen en windturbines. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang bij het produceren van meer hernieuwbare energie – overal in het land. Daarom moet er op alle niveaus meer flexibiliteit in het systeem komen, en dan moet de extra financiële hulp de gemeenten beter in staat stellen om ruimte te creëren voor groene productie van elektriciteit. Het zal een duidelijk signaal zijn dat dit een hoge politieke prioriteit heeft, zegt Kristian Jensen CEO van Green Power Denmark.

Kansen

Holbech ziet ook kansen met betrekking tot een 250.000 hectare groot bos dat gebruikt kan worden voor wind- en zonne-energie, verwijzend naar de onlangs ondertekende groene overeenkomst om grote stukken landbouwgrond in Denemarken om te zetten in groene gebieden.

Maar dan moet iemand zijn om het te doen. Er zijn in 2030 ook plannen om veel wind op zee te installeren in Denemarken, waarvoor ook nog eens materieel en mankracht nodig is.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer