Elektrificatie industrie veelbelovend

Zal de elektrificatie van de industrie haar belofte waarmaken? Deze vraag stelt The Economist deze week. Er is hoop voor de toekomst, volgens het Britse magazine. Elektriciteit is immers een veelzijdige manier om steeds meer dingen van energie te voorzien én er zijn vele technologieën die elektriciteit kunnen opwekken zonder de uitstoot van broeikasgassen. Maar er zijn ook obstakels: zo is er krapte op ons elektriciteitsnet en een gebrek aan opslag om het fluctuerende aanbod te compenseren. Toch schrikken deze obstakels investeerders steeds minder af: vorig jaar heeft de wereld meer uitgegeven aan elektriciteitsopslag dan aan de bouw van kerncentrales.

De vergelijking tussen de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit en het bouwen van kerncentrales lijkt misschien vergezocht, volgens Jan Vos, voorzitter van NWEA, maar laat een wereldwijde kentering zien. ‘De enorme investeringen in opslag van elektriciteit zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen.’ Vos benadrukt dat we binnen tien jaar in Nederland al meer duurzame elektriciteit opwekken dan we nu nodig hebben. ‘Het restant – de overproductie – kunnen we dan opslaan of omzetten in bijvoorbeeld waterstof.’

Waterstof
De aanname dat waterstof van groot belang wordt in ons toekomstige energiesysteem ligt volgens de The Economist onder vuur. Steeds vaker worden er innovatieve manieren gevonden om elektriciteit om te zetten in bruikbare vormen van warmte, zelfs op hoge temperaturen.Vos: ‘Waar tot voor kort de industrie veel belangstelling had voor het omzetten van bestaande verbrandingsprocessen in op waterstof gebaseerde productie blijkt het elektrificeren van productieprocessen steeds meer technisch haalbaar en economisch rendabel’.

De meerkosten van directe elektrificatie worden terugverdiend door het vermijden van rendementsverliezen van circa 40-60 procent en het niet hoeven te bouwen van electrolysers. Vos wijst wel op het feit dat niet alles elektrisch kan: Hard-to-abate processen blijven vanzelfsprekend bestaan, dus elektrificatie zal hand in hand gaan met CCS en het overschakelen naar waterstof. Waar de balans precies komt te liggen kan de markt bepalen bij een goed functionerend Europees Emission Trading System (ETS) in combinatie met het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).’

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer