ENTSO-E: plannen voor offshore netwerken

Januari 2024 lanceerde ENTSO-E, de organisatie van elektriciteitstransmissiebeheerders in Europa, een rapport over de behoeften aan offshore transmissie-infrastructuur in Europa. Dit rapport omvat gedetailleerde plannen voor de ontwikkeling van offshore netwerken in elke Europese maritieme regio, inclusief de Noordzee.

Voorzitter Jan Vos geeft hierop zijn visie:

“Met de verwachte groei van offshore windparken moet Europa tegen 2050 maar liefst 496 gigawatt aan hernieuwbare energie op zee met het landnet verbinden. Dit vereist de aanleg van minstens 54.000 kilometer aan transmissieroutes. Jaarlijks zal er tot 2040 ongeveer 22 GW aan windenergiecapaciteit op zee bijkomen, en tussen 2040 en 2050 nog altijd 11 GW per jaar.

Ter vergelijking: de afgelopen tien jaar was dit gemiddeld slechts 2,5 GW per jaar. Een zorgwekkende trend is echter het achterblijven van de uitrol van netwerken ten opzichte van de snelle productie van duurzame elektriciteit. Ondanks de significante toename van de productiecapaciteit, zijn er aanzienlijke vertragingen en uitdagingen bij het upgraden en uitbreiden van de benodigde transmissie-infrastructuur. Dit knelpunt vormt een risico voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening en kan de verdere groei van hernieuwbare energiebronnen belemmeren.

Europese Transmission System Operators (TSO’s) staan voor een investering van meer dan 400 miljard euro tot 2050 om deze snelle ontwikkeling te begeleiden. De ministeriële North Seas Energy Cooperation (NSEC)-verklaring van 20 november 2023 benadrukte het belang van een geïntegreerd energiesysteem tegen 2050, waarbij het Offshore Network Development Plan (ONDP) voor de Noordzee als een cruciale stap wordt gezien. Positief is de aandacht in de plannen voor duurzame ruimtelijke planning, mitigatiemaatregelen en bevordering van natuurherstel.

NedZero is dan ook blij met de erkenning van het belang van een adequaat offshore transportnetwerk.TSO’s zullen echter nog stevige uitdagingen moeten aangaan, waaronder complexe uitrolprocessen, ontwikkeling van High Voltage Direct Current (HVDC)-technologie, en het oplossen van knelpunten in de toeleveringsketen en havencapaciteit. In nauwe samenwerking bouwen we samen verder aan een 100% duurzaam elektriciteitssysteem in Europa.”
Jan Vos, voorzitter NedZero

Maatregelen Europese Commissie

Om een aantal van de uitdagingen waarmee de offshore windindustrie wordt geconfronteerd, aan te pakken, heeft de Europese Commissie een uitgebreide reeks maatregelen genomen. Deze omvatten:

Lees de toespraak van commissaris van de Europese Commissie Simson, bij de lancering van de eerste plannen voor de ontwikkeling van offshorenetwerken door ENTSO-E.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer