EU-akkoord Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In december hebben de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), oftewel de Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Milieu- en mensenrechten

Het voorlopige politieke akkoord is een belangrijke mijlpaal in het IMVO-beleid. Europese regelgeving draagt bij aan een gelijk speelveld voor bedrijven en een grotere, gezamenlijke impact in productielanden op het terrein van milieu en mensenrechten. Zo worden bedrijven verplicht negatieve mensenrechten- en milieueffecten in de eigen activiteiten, hun dochterondernemingen en hun waardeketens te identificeren, beëindigen, voorkomen, beperken en verantwoorden. Daarnaast moeten grote bedrijven aantonen dat hun bedrijfsstrategie verenigbaar is met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.

Bestuurders worden gestimuleerd bij te dragen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en beperking van de klimaatverandering. (Bron: Corporate sustainability due diligence – European Commission (europa.eu))

Tijdspad

Dit akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Naar verwachting voorjaar 2024. Na stemming over het politieke akkoord en publicatie van de definitieve richtlijn gaat het implementatietraject van start. Dat is een periode van twee jaar waarin de richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving. Bij dit traject worden alle belanghebbenden nauw betrokken.

Het kabinet zal het politieke akkoord begin 2024 met de Kamer delen.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer