Nederlands onderzoek: groot draagvlak voor windenergie

Gevraagd naar hun mening over de energietransitie geeft 64% van de Nederlanders aan dit noodzakelijk te vinden. 18% vindt dat niet het geval. Tegelijkertijd is een hoger percentage, namelijk 83%, van mening dat Nederland zoveel mogelijk in eigen land energie moet opwekken. Er is een groot draagvlak voor windenergie. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE.

Andere landen

Als er dan toch energie uit het buitenland gehaald moet worden, heeft een meerderheid er moeite mee als we met Rusland zaken zouden gaan doen. Populaire landen om energie uit te importeren zijn Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk en Zweden. Het is interessant om te zien dat er een aanzienlijk verschil is tussen de VS onder president Biden en onder president Trump. (fig. 1)

Uit een eerder onderzoek van Motivaction over het draagvlak voor zonne- en windenergie op land vorig jaar, bleek al dat Nederlanders accepteren dat duurzame energievoorziening nodig is en dat daarvoor windmolenparken en zonneweides noodzakelijk zijn. Zo is ruim 60% van mening dat zon en wind nodig zijn voor een duurzame energievoorziening.

In dat zelfde onderzoek gaf 53% aan dat beide energiebronnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Tot slot onderschrijft 63% van de Nederlanders de stelling dat we door zon- en windenergie minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland.

Groot draagvlak windenergie

Men wil graag duurzame energie uit Nederland. Bij navraag over hoe die energie dan moet worden opgewekt, blijkt dat wind- en zonne-energie het meeste draagvlak heeft. Windenergie van zee is met ruim 60% met verreweg favoriet. Opvallend is dat ook windenergie op land met 40% voor en nog geen 10% tegen ook goede scores krijgt. Bijvoorbeeld ook in vergelijking met biomassa: nog geen 10% voor en ruim 15% tegen.)

Kernenergie heeft met 35% nog vrij veel voorstanders, maar tegelijkertijd is ook 20% tegen deze energiebron. Tot slot is het draagvlak voor aardgas en steenkool klein. (fig. 2)

Betaalbaarheid

Dat duurzaamheid niet de enige kwalificatie is waar men het energiesysteem op beoordeelt, blijkt wanneer er wordt gevaagd om betaalbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid naar belang te sorteren.

Dan wordt zichtbaar dat betaalbaarheid en betrouwbaarheid aanzienlijk belangrijker worden gevonden dan duurzaamheid en rechtvaardigheid van onze energievoorziening. (fig. 3)

Opdracht aan kabinet

Nederlanders vragen veel als het gaat om onze energievoorziening. We willen onafhankelijk zijn van het buitenland, energie moet met name komen van wind en zon, en het energiesysteem moet betaalbaar en betrouwbaar zijn. Het is een lastige taak voor de nieuwe regering om hier een oplossing voor te vinden.

Om wat meer structuur aan te brengen, is aan Nederlanders gevraagd om drie van de onderstaande zes opdrachten te kiezen. Daaruit blijkt dat met name betaalbaarheid belangrijk wordt gevonden, gevolgd door onafhankelijkheid van onbetrouwbare regimes en landen buiten de EU. (fig. 4)

Voor de verkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2023, heeft Motivaction ook onderzoek gedaan. Hieruit bleek toen dat de Nederlandse kiezers zich voornamelijk lieten leiden door drie cruciale thema's: gezondheids- en ouderenzorg, de woningmarkt, en energie en klimaat. Met respectievelijk 41%, 37%, en 29% van de ondervraagden die deze onderwerpen als de belangrijkste beschouwen.

Klimaatbeleid speelt voor iets meer dan de helft van de Nederlandse kiezers een belangrijke rol, 54% is van mening dat het kabinet zich veel meer moet bezighouden met de energietransitie. 56% zegt dat zij over het algemeen voldoende kennis hebben over de verschillende politieke partijen om weloverwogen te kunnen stemmen en daarnaast voelt de helft (51%) van de kiezers zich goed geïnformeerd over de energie- en klimaatplannen van de partij waarop zij van plan zijn te stemmen.

Het thema energie en klimaat bestaat uit verschillende componenten, waarbij ook vorig jaar betaalbaarheid (37%) als de meest belangrijke wordt beschouwd door de Nederlandse bevolking. Hierna volgen duurzaamheid (17%), onafhankelijk (16%), betrouwbaar (10%) en rechtvaardig (7%).

Bron: Motivaction

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer