Minister Jetten verzoekt TenneT om meer duidelijkheid over tekort netcapaciteit

Demissionair minister Jetten is verrast over de recente, plotselinge aankondiging van TenneT dat nieuwe transportaanvragen op bedrijventerreinen nog maar in beperkte mate mogelijk zijn. Hij verzoekt TenneT om meer duidelijkheid en zegt een landelijk overzicht van het tekort aan netcapaciteit toe. 

Aankondiging TenneT

Uit onderzoek van TenneT en de regionale netbeheerders Stedin en Liander was begin februari gebleken dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten ook buiten piekuren minimaal is. TenneT heeft hierna aangekondigd dat nieuwe transportaanvragen op bedrijventerreinen in de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland nog maar in beperkte mate mogelijk zijn, en alleen in de vorm van maatwerk.

Kamervragen

Het bericht leidde tot commotie in de media en tot Kamervragen van Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) en Silvio Erkens (VVD). Jetten legt zich niet zomaar neer bij de vaststelling dat energiehubs niet een belangrijk onderdeel van het antwoord zijn op het gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet. In antwoord op de vragen van Kröger schrijft hij: “Ik zie energiehubs nog steeds als belangrijke ontwikkeling voor het energiesysteem op de korte en de lange termijn en van belang voor bedrijven, woningbouw, mobiliteit, logistiek en verduurzaming”.

Aan Erkens schrijft Jetten: “Energiehubs kunnen bijdragen aan het reduceren van netcongestie en het bredere energiesysteem op de korte en lange termijn, zeker als dit maatregelen betreft die de pieken op het net in zijn geheel verlagen. Waar mogelijk worden dergelijke initiatieven door TenneT en de regionale netbeheerders ondersteund en gefaciliteerd. TenneT geeft echter aan dat in bepaalde gebieden het verschuiven van pieken op het regionale elektriciteitsnet kan leiden tot een hogere piek op het hoogspanningsnet; hogere pieken zijn hier op dit moment niet in te passen.”

Ook dringt hij aan op meer duidelijkheid bij TenneT. “Ik heb TenneT verzocht om een nadere analyse van de oorzaken en mogelijke maatregelen, om zo snel mogelijk in beeld te krijgen wat er nog wel kan en wat daarvoor nodig is.” Jetten zegt daarbij dat er nog veel nodig is om de energiehubs op grote schaal uit te rollen. Hij heeft de netbeheerders gevraagd om samen op te trekken in pilots en zo in gezamenlijkheid de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor verdere ontwikkeling van energiehubs.

Landelijk overzicht

Daarnaast maakte Jetten bekend dat netbeheerders online meer inzicht gaan bieden over hoe groot het tekort aan netcapaciteit is. Op landelijk niveau werken netbeheerders aan de ontwikkeling van een online capaciteitskaart die inzicht geeft in de congestiegebieden voor afname en invoeding, vertelt Jetten. “De eerste update geeft meer inzicht in de wachtrijen per station en meer inzicht in hoe groot het tekort aan netcapaciteit is. De gebruiker kan inzoomen tot het niveau van zijn eigen gemeente. Deze update wordt op korte termijn, in het tweede kwartaal van dit jaar, verwacht.”

Later voegen netbeheerders nog toe waar, wanneer en hoeveel het net uitgebreid wordt, aldus de demissionaire minister.

"Het is zeer belangrijk en heel goed dat netbeheerders met meer transparantie gaan komen. Wij hebben hier onder het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) lang op aangedrongen en het is fijn dat dit nu eindelijk vorm begint te krijgen. Dat de toepassing van congestiemanagement maatwerk vereist is niet verassend. De nieuwe inzichten van TenneT hebben vooral impact op hoeveel er afgeregeld moet worden als gevolg van congestiemanagement, maar er is voor zover de financiële grens het toelaat geen impact op hoeveel er aangesloten kan worden. Daar is Artikel 9.10 Netcode elektriciteit heel duidelijk over, tot de technische grens van 150% van de beschikbare capaciteit. In een vermaasd net (zoals dat van TenneT) kunnen o.a. gewijzigde marktomstandigheden van invloed zijn op het al dan niet bereiken van de technische grens, maar dit zou niet mogen leiden tot de sterk veranderde inzichten van nu ten opzichte van de inzichten bij publicatie van het congestierapport eind vorig jaar."
NedZero
Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer