Nieuwe netwerkcode cybersecurity voor de EU-elektriciteitssector

Op 24 mei heeft de Europese Commissie de allereerste netwerkcode voor cyberbeveiliging van de EU-elektriciteitssector gepubliceerd. De nieuwe regels zijn een belangrijke stap om de cyberweerbaarheid van kritieke energie-infrastructuur en -diensten in de EU te verbeteren vanuit een uniform Europees beleid. Het dossier wordt nu aan de Europese Raad en het Europese Parlement voorgelegd en zal na afloop in werking treden.

Mijlpaal

De publicatie van de netcode voor cyberbeveiliging is een belangrijke mijlpaal voor de voltooiing van de interne energiemarkt en de verwezenlijking van de energiedoelstellingen van de Europese Unie, zowel op het niveau van de transmissie- als op het niveau van de elektriciteitsdistributienetten.

De nieuwe netwerkcode is ontwikkeld als reactie op de toenemende digitalisering en interconnectie van nationale energiesystemen. Het biedt een gemeenschappelijke norm om de veiligheid en betrouwbaarheid van het gekoppelde systeem te waarborgen door gemeenschappelijke regels vast te stellen voor het uitvoeren van cyberbeveiligingsrisicobeoordelingen, het melden van cyberaanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden, en het opzetten van cyberbeveiligingsrisicobeheer.

Het gaat om regels voor in verband met cyberbeveiliging op het gebied van elektriciteit, zoals:

Wetten en kaders

De netcode komt voort uit de de elektriciteitsverordening (EU) 2019/943 (artikel 59) en het EU-actieplan van 2022 voor de digitalisering van het energiesysteem en is verplicht gesteld door het EU-recht in het kader van de elektriciteitsverordening (EU) 2019/943 en in het EU-actieplan van 2022 om het energiesysteem te digitaliseren.

Ook is het afgestemd op de bestaande mechanismen die zijn vastgelegd in horizontale EU-wetgeving, met name de herziene Network and Information Security Directive (NIS2).

Samenwerkingen

De netcode is tot stand gekomen door De European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), in samenwerking met het European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) en de European Distribution System Operators Entity (DSO).

ENTSO-E, is de vereniging voor de samenwerking van de Europese transmissiesysteembeheerders (TSO's). De 40 aangesloten TSO's, die 36 landen vertegenwoordigen, zijn verantwoordelijk voor de veilige en gecoördineerde werking van het Europese elektriciteitssysteem, het grootste onderling verbonden elektriciteitsnet ter wereld.

De DSO-entiteit van de EU is een technisch deskundigenorgaan dat door de verordening elektriciteitsmarkt (2019/943/EU) is gemachtigd om de werking van de elektriciteitsmarkt te bevorderen en de energietransitie te vergemakkelijken. De DSB-entiteit vertegenwoordigt meer dan 900 verschillende distributiesysteembeheerders (DSB's) die 250 miljoen huishoudens aansluiten op het elektriciteitsnet in 27 lidstaten.

Zie ook:

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer