Start tender IJmuiden Ver: grootste vermogen windenergie ooit in Nederland

Op 29 februari 2024 om 9.00 uur start RVO de tender voor 2 vergunningen in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. De door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgeschreven tender omvat de kavels Alpha en Bèta waarmee in één keer 4 gigawatt aan windenergie wordt vergund. In totaal gaat het om 6 GW: het grootste vermogen ooit in Nederland. De aanvraagpagina staat hier.

Jan Vos, bestuursvoorzitter NWEA:

“Het succes van Windenergie op Zee is boven elke verwachting uitgestegen. IJmuiden Ver wordt het grootste windenergiegebied van Europa. Al in 2031 levert windenergie 75% van de stroom uit je stopcontact.”
Jan Vos, voorzitter NedZero

Windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV)

De totale oppervlakte van de 3 kavels in dit windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Er komen naar verwachting ook 3 windparken. Het windenergiegebied ligt 62 km uit de westkust van Nederland en heeft een capaciteit van 6 GW, 2 GW per kavel.  De windparken komen op ruim 60 kilometer van de Nederlandse kust te liggen, ter hoogte van IJmuiden. Het is de verwachting dat ze in 2029 en 2030 in gebruik worden genomen. (Hier staan de vereisten voor de kavelbesluiten.)

Overzicht van alle windparken in Nederland. HKW = Hollandse Kust West, HKN: Hollandse Kust Noord, HKZ: Hollandse Kust Zuid.
Bron: Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030/2031

Eerste gelijkstroomverbindingen

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Dit is voor het eerst in Nederland. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. In verhouding met wisselstroom is er minder energieverlies bij het transport van energie. Vooral van belang bij windparken die wat verder afliggen van de kust.

In de gunningscriteria is opgenomen in hoeverre de indiener rekening houdt met de inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem; de overheid wil hiermee oplossingsgerichte en innovatieve biedingen stimuleren.

Overzicht van de grote internationale windparken. Blauw: bestaande parken, groen: in aanbouw of in tender uitstaand.

Criteria ecologie en circulariteit

Verschillende extra criteria worden meegewogen. Zo is belangrijk in hoeverre de indiener rekening houdt met de beginselen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Ook ecologie en circulariteit zijn belangrijke punten in de tenders. Er wordt gekeken in welke mate rekening wordt gehouden met:

De einddatum voor de aanvraag is donderdag 28 maart 2024 om 17:00 uur (CET).

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer