Uitstoot broeikasgassen elektriciteitssector 22% lager in 2023

De broeikasgasemissies in de elektriciteitssector waren vorig jaar 22% lager dan in 2022. Er is meer elektriciteit met wind- en zonne-energie opgewekt, en minder elektriciteit met kolen en aardgas geproduceerd. Door de forse emissiedaling daalde ook het aandeel van de elektriciteitssector in de totale broeikasgasemissie van 19% in 2022 naar 16% in 2023. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen, conform de richtlijnen van de IPCC.

In totaal

In totaal was de uitstoot van broeikasgassen in 2023 6% lager dan in 2022. De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven minder steenkool, biomassa en aardgas hebben verbruikt. Daarnaast waren de emissies van de huishoudens en de overige dienstverlening lager door het kleinere aardgasverbruik. Wel verbruikten huishoudens meer benzine. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 34% onder het niveau van 1990.

Industrie

De uitstoot van broeikasgassen door de industrie was 3% lager dan in 2022. De industrie gebruikte 21% minder kolen en 4% minder aardgas, maar meer aardoliegrondstoffen en –producten. De industrie had, met 32%, het grootste aandeel in de totale emissies van broeikasgassen. Het overgrote deel hiervan betrof CO2.

De CO2-uitstoot door het cluster delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was in 2023 ook lager dan in 2022. In de chemische en de basismetaalindustrie waren de emissies lager, terwijl de aardolie-industrie meer CO2 heeft uitgestoten.

Economie

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale berekeningen. Hierbij wordt, naast de uitstoot volgens de definitie van de Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa meegenomen.

In 2023 is door alle Nederlandse economische activiteiten 5,5% minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Het bruto binnenlands product (bbp) bleef echter nagenoeg gelijk in 2023. Gecorrigeerd voor het weerseffect was de CO2-uitstoot 4,7 % lager.

Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. De CO2-emissieintensiteit van de economie was in 2023 ruim 30% lager dan in 2015. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55%.

Verdere toelichting op de IPCC richtlijnen is hier te vinden.

Grafieken: CBS

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer