Vergelijkende toets blijft in tendermethodiek

De minister heeft op 31 mei de methodiek voor de aankomende tenders voor offshore windenergiegebieden bekendgemaakt in de betreffende Kamerbrief. Hij heeft besloten tot de voortzetting van de zogenoemde vergelijkende toets op basis van non-price criteria met minimumvereisten met betrekking tot het financiële bod. NedZero is verheugd over deze beslissing.

Het besluit

De minister kiest voor een vergelijkende toets met financieel bod voor de vergunningverlening, om innovatie en ecologische maatregelen te stimuleren en risico's te beheersen. De voordelen van kleinere kavels van 1 GW om financiële risico's te beperken, en de uitdagingen rond ecologische draagkracht en integratie in het energiesysteem worden nader onderzocht. En voor de komende kavels Gamma en Nederwiek kavel I gaat een tiphoogte van maximaal 1000 voet (304,8 meter) gelden. 

De exacte invulling van criteria en procedures wordt verder uitgewerkt. De conceptversies van de ministeriële regelingen worden in het laatste kwartaal van dit jaar gepubliceerd.

NedZero is blij met de keuze voor de vergelijkende toets.

"De Nederlandse aanpak voor wind op zee is internationaal toonaangevend. Voor het behouden van onze leidende rol en het bevorderen van ons exportvermogen in deze sector is dit een goede zet. 

Het mogelijk invoeren van een maximum tiphoogte komt voort uit de North Seas Standard, een NedZero-initiatief van onze branche om kosten beter onder controle te krijgen. Het is goed dat de minister deze noodzaak ook inziet.

We kijken uit naar het eerste concept van de ministeriële regeling en het kavelbesluit. De sector denkt graag mee over de verdere invulling van de tenders IJVER Gamma en Nederwiek 1 en we dragen graag zoveel mogelijk bij om van deze tender wederom een succes te maken." 
Jan Vos, voorzitter NedZero

De vergelijkende toets

De vergelijkende toets in de huidige tendermethodiek is gericht op kwaliteit. Het principe is onder meer toegepast in de tenders voor Hollandse Kust (west). Ecologie en inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem (systeemintegratie) waren toen twee hoofdcriteria.

De afgelopen tenders is er een aantal non-price criteria bijgekomen. Voor IJmuiden Ver - Alpha en Bèta gaat dat, naast ecologie, om circulariteit en IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer