Windmolens en gezondheid: geen nieuwe verbanden

Diverse media citeerden de afgelopen media mensen die stellen dat er een direct verband is tussen windmolens en gezondheidsschade. We begrijpen de zorgen van omwonenden van windmolenparken die naar aanleiding van deze berichtgeving zijn ontstaan.

Er is veel onderzoek gedaan naar deze veronderstelde relatie, tot op heden is er alleen voor het gezondheidseffect 'hinder' een duidelijk verband gevonden. Voor alle andere gezondheidseffecten zijn die verbanden niet eenduidig, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Opgevoerde bronnen stellen bijvoorbeeld dat nieuwe en grotere windmolens meer lawaai maken. Dit klopt niet. Grotere windmolens maken niet meer herrie dan kleine, ze maken ook geen speciaal soort laag geluid dat problemen kan veroorzaken. Er zijn regels in Nederland die voorschrijven hoeveel geluidshinder windmolens mogen maken, hoe groot of hoe nieuw ze ook zijn. Deze regels beschermen mensen in de buurt van windmolens. Net zo goed als er regels voor andere soorten geluid gelden, zoals van auto's of treinen.

Er is een geluidslimiet van 47 Lden dB(A) voor windmolens. Dit betekent dat het geluidsniveau zo wordt gemeten dat het eerlijk vergelijkbaar is met geluidshinder van andere bronnen. Er is zelfs een strengere regel op komst die zegt dat het geluid van windmolens naar 45 Lden dB(A) moet. Dit betekent nog betere bescherming tegen geluidshinder voor mensen die dichtbij windmolens wonen.

Eén geval van geluidsoverlast bij Meeden (N33) wordt met name genoemd: er was daar inderdaad een probleem met een bromgeluid door een fout in het ontwerp. Dit probleem is serieus genomen, er zijn maatregelen getroffen en er wordt nog steeds met bewoners in de omgeving overlegd. NedZero heeft naar aanleiding van dit voorval zelf een voorstel gedaan ten aanzien van de regulering voor dit tonaal geluid. Dit voorstel is door de overheid in overweging genomen.

De windenergiesector steunt, ook na alle reeds uitgevoerde studies, meer onderzoek. Het Nivel-onderzoek is een goed voorbeeld. Dit is twee jaar geleden gestart met hulp van de overheid en andere groepen, inclusief sommige artsen die nu actie voeren tegen het onderzoek waar ze zelf mede vorm aan hebben gegeven. Het onderzoek kijkt naar klachten van mensen en is op tijd afgerond. Sommige mensen zijn nu kritisch over de resultaten en er komt daarom een vervolgonderzoek. Ook dat steunen wij.

Windprojecten helpen om klimaatverandering tegen te gaan en ons minder afhankelijk te maken van gas uit Rusland. We weten dat dit soms problemen kan geven, zoals geluidshinder. We horen graag kritiek. Ongegronde klachten helpen echter niet bij het bespreken van windenergie in onze samenleving.

NedZero zal zich blijvend inspannen om bij verdere ontwikkeling van windenergie op land volle aandacht te geven aan het minimaliseren van overlast voor omwonenden.

Bekijk al het nieuws

Ontdek de voordelen van het NedZero Lidmaatschap

Meer informatie

Wij zijn NedZero, de branchevereniging voor windenergie.

Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Contact
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

Inschrijven
Volg ons
Privacyverklaring Disclaimer